دستگاه های ارزیابی شنوایی

دستگاه های ارزیابی شنوایی جهت ارزیابی میزان کم شنوایی و تشخیص نوع کم شنوایی در کودکان و بزرگسالان به کار گرفته می شوند

دستگاه های ارزیابی شنوایی

Homoth

Rhinomanometry

با این دستگاه جریان هوا فشار هوای داخل بینی در طول تنفس و انسداد بینی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

Otoacoustic emission

این دستگاه به شما قابلیت اندازه گیری گوش نوزاد را به صورت کلینیکال اراِیه میدهد

Tymponometery

دستکاهی برای ارزیابی عملکرد گوش میانی به صورت ابجکتیو.

BrainstemAudiometry

این دستگاه پاسخ های الکتروفیزیولوژیک ساقه مغز به تون های ارسالی گوش را ارزیابی و ثبت می کند.

Aircalorisator

ارزیابی مرکز تعادل از طریق تغییر درجه حرارت سیستم تعادلی

Videonystagmografy

ویدیونیستاگموگراف دستگاهی مناسب برای ارزیابی سیستم وستیبولار می باشد.

Audiometry

دستگاهی برای سنجش سیستم شنوایی است.

Head Impulse Test

تکنیکی بالینی برای تشخیص کاهش عملکرد دهلیزی یک گوش در مقابل گوش دیگر است.

دستگاه های ارزیابی شنوایی

Amplivox

Otowave مدل۲۰۲H

تیمپانومترپرتابل ۲۰۲ با قابلیت highfrequency دارای قابلیت اتصال به کامپیوتر وNOAH, دارای پرینتر حرارتی بی سیم به صورت انتخابی.

Otowave مدل۳۰۲H

تیمپانومتررومیزی ۳۰۲ با قابلیت highfrequency دارای قابلیت اتصال به کامپیوتر وNOAH, دارای پرینتر حرارتی بی سیم به صورت انتخابی.

Audiometer مدل ۲۴۰

ادیومترامپلیوکس مدل ۲۴۰ دارای قابلیت ادیومتری تن خالص راه هوایی وراه استخوانی با قابلیت مسکینگ می باشد

Spirometer مدل Spirodoc

اسپیرومتر امپلیوکس پرتابل ,کوچک و با کارایی باورنکردنی

 

دستگاه های ارزیابی شنوایی

Siemens

ادیومترکلینیکال زیمنس مدل SD270

ادیومترکلینیکال زیمنس مدل SD270 یک ادیومتر جامع و جمع و جوراست که میتوان از آن در کلینیک یا خارج از کلینیک استفاده کرد. وزن کم و کیف مخصوص این ادیومتر باعث شده است تا بتوان به راحتی آن را همراه با لوازم جانبی خود حمل کرد.

AUD+REM+HIT مدلUnity 3

دستگاه Unity 3 شامل ادیومتر کلینیکال دو کانال واقعی , ارزیابی گوش واقعی و دستگاه تست سمعک می باشد.