درباره فن آذرخش

شرکت فن آذرخش یکسال پس از انقلاب شکوهمند اسلامی در سال ۱۳۵۸ با ارایه طرح ادیومتر به سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران کار خود را آغاز نمود.

ساخت اولین نمونه این طرح پس از تصویب در ایران آغاز شد و در پی آن در سال های ۱۳۶۲و ۱۳۶۳ علاوه بر ادیومتر, فن آذرخش دستگاه های کمک شنوایی (LOOP) را برای کلاس های نا شنوایان به صورت گروهی طراحی و ساخته است. همزمان با طراحی دستگاه های مذکور اولین مدل سمعک پشت گوشی توسط این شرکت در سال ۱۳۶۵ نمونه سازی گردید و پس از تایید آن توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران اولین نمونه آن نیز ساخته شد.

همچنین از سال ۱۳۶۵ تا سال ۱۳۷۰ تولید محصولات ذیل نیز در دستور کار فن آذرخش قرار گرفت:

– دستگاه اودیومتر

– دستگاه تربیت گفتار برای کلاس های ناشنوایان

– دستگاه تربیت گفتار فردی

– سمعک های پشت گوشی شایان ذکر است شرکت فن آذرخش در سال ۱۳۷۴ اولین ادیومتر دیجیتال تک کانال را طراحی و به صورت انبوه در سطح کشور توزیع کرد.