در صورتی که کودک شما درای میزانی از افت شنوایی تشخیص داده شده است اصلا نگران نباشید و بدانید که شما تنها نیستید. بسیاری از والدین کودکان کم شنوا همانند شما با چالش هایی در این خصوص مواجهند و بسیاری از آنها به راه کارهای ارزشمندی دست یافتند.

امروزه طراحی سمعک های مدرن ویژه کودکان امکان لذت بردن از شنیدن صداهای اطراف را ممکن کرده است. در صورت عدم اطمینان از میزان شنوایی فرزندانتان بهتر است هر چه سریعتر میزان شنوایی آنها را از طریق تست شنوایی مورد آزمایش قرار دهید.

این امر به جلوگیری از تاخیر در زبان آموزی کودک کمک می کند. در این خصوص می توانید از متخصصین شنوایی شناس کمک بگیرید. انتخاب  سمعکی مناسب برای کودک شما در ابتدا امری دشوار به نظر می آید اما با راهنمایی های متخصصین شنوایی شناس و فناوری های پیشرفته در حوزه شنوایی شناسی به زودی در می یابید که استفاده از سمعک برای کودکان کم شنوا بسیار آسان است

آگاهی از افت شنوایی در کودکان

اطلاعات بیشتر

آزمایش شنوایی کودکان

اطلاعات بیشتر

راه کارهایی برای افزایش شنوایی

اطلاعات بیشتر