بایگانی دسته‌ی: مراقبت از سمعک

مراقبت از سمعک در برابر گرما رطوبت و آب

مراقبت از سمعک در برابر گرما رطوبت و آب تابستان همینجاست و این بدان معناست که روزهای خود را در هوای گرم, عرق و احتمالا آب تنی در آب می گذرانیم. این ها برای سمعک های شما می توانند خطر ساز باشند. در اینجا با نحوه ی محافظت از سمعک های سیگنیا در این شرایط […]